Marathi Prem Kavita

Marathi Prem kavita are Love Poems in marathi which is most favored content of marathi kavita .Prem means love .In our language  love means prem . Prem kavita are used to show affection towards your beloved ones .So enjoy marathi prem kavita with your beloved ones.Following are the list of best ever marathi prem kavita :

First Of Marathi Prem Kavita :

माझ्याशी आजकाल हे घडते विचित्र आहे
माझ्याशी आजकाल हे घडते विचित्र आहे ,
डोळ्यापुढे माझ्या गा तुझेच चित्र आहे
तुझे रूपवर्णन करण्यापलीकडे शब्दही अपुरे ,
हातात माझ्या अझुनी ते अपूर्ण पत्र आहे
एका कटाक्षाने घालीले भुरड असे हृदयाला
हा तळमळतो तुझ्यासाठी,धीर देतो मी पात्र आहे
ओढणीच्या ढगाला सरसावून बघणं झरा चंद्रमुखी ,
विखुरलेल्या वस्तीत ग काळोख सर्वत्र आहे
प्रत्येक दिवस मोहरतो मिळण्याच्या तृप्त आशेने ,
स्वनांच्या गंधात बहरलेली प्रत्येक रात्र आहे
आज कळलय मला गगन रूप खरे प्रेमाचे
ना वैरी कुणी प्रेमासारखा ना कुणी मित्र आहे .

Love Poems Marathi

प्रेम फक्त त्याचं भावत :

प्रेम फक्त त्याचं भावत
ज्यांना दुसर्यासाठी मारता येत
खर सांगतो आतापर्यंत
आमचा जीव
आम्हालाच प्यारा होता
प्रेमपत्र तू घेतलास अन
आमचा जीव तुझा झाला होता
फक्त आजच्या दिवसच माझं प्रेम
जन्माजान्मात बदलून गेल
जगन माझं आता
तुझ्या प्रेमात न्हाहून गेल .

प्रीती असे करावे कि :
प्रीती असे करावे कि ..
आठवण आली तर डोळ्यात
पाणी यावे ..
जीव असा लावावा कि ,
देवाला हि प्रश्न पडावा कि ..
.
.
.
मी एक जीव घेऊन जातोय
कि दोन …!

कधी तू :
कधी तू
झुकलेल्या पापण्यात ,
कधी तू
ओझरत्या पापण्यात ,
कधी तू
ओझ्हार्त्या लाजण्यात ,
कधी तू
माझ्या स्वछनदी हास्यात ,
कधी तू
पैजाण्याच्या आवाजात
कधी तू
माझ्या असण्यात नसण्यात

कुणीतरी असल पाहिजे :
कुणीतरी असल पाहिजे….
संध्याकाळी घरी गेल्यावर दार उघडायला
सकाळी घरातून बाहेर पडताना
लवकर ये अस सांगायला ….
मिटिंगमधून बाहेर आल्यावर
back असा मेसेज टाकायला
कंटाळा आलाय हे कटाळवान वाक्य
कंटाळा येई पर्यंत सांगायला …
इच्छित स्थळी पोहोचल्यावर
सुखरूप पोहोचले चा फोन करायला …
उशीर होत असेल तर
जेऊन घ्या असे सांगायला
कितीही वेळा सांगितले तरीहि
आपल्यासाठी जेवायचं थांबायला …

सोफ्टवेअरच्या जगातले प्रेम :
इथे एक मेंदू फक्त दुसर्या मेंदूला ओळखतो
इथे एक मेंदू फक्त दुसर्या मेंदूला ओळखतो
चेहरा मात्र गौण असतो
हुशारीची स्तुती केली जाते
सौंदय कोण विचारतो …..
खरेच आहे ना …
कोडाच्या ब्युटीपेक्षा फ्कन्यालीटी पहिली जाते …
कोडाच्या ब्युटीपेक्षा फ्कन्यालीटी पहिली जाते ..
चाललाच नाही कडे तर पिएल ची पण मारली जाते….
हळुवार प्रेमाची जागा तेच्निकल डिस्कशन्स
घेतात….
हळुवार प्रेमाची जागा तेच्निकल डिस्कशन्स
घेतात….
गप्पा मारायला इथे ‘मिटींग्स’ का कमी असतात ?
प्रेम सारखे इथे नसते …
प्रेमासारखे इथे नसते …
जेवढे कमी तेवढेचं असते …
कोम्प्याट कोडला म्हणून तर मागणी जास्त असते
प्रेमात एकमेकांना कधी विसारयाचे नसते ….
प्रोजेक्ट संपल्यावर इथे कुणी कुणाचे नसते …

Marathi Kavita Love

दोन जीवांच्या मिलानातील
दोन जीवांच्या मिलानातील
पापणी ओळी करण्यारया आठवणीतील
प्रत्येकाच्या मनात असते
प्रेमप्रीती त्या नाझुक भावनेमधील…..
निरागस गोड हास्यातील
चिमुकल्या दोन डोळ्यातील
अनुभवून बघ एकदा
प्रेमप्रीती त्या बाळाच्या विश्वासातील ….
झोपताना ऐकलेल्या अंगाईतील
कधीकाळी मिल्ण्याराया धपाटातील
विसरू नकोस कधीच
प्रेमप्रीती त्या आईच्या ममतेतील ..
अथक करण्यार्या कामामधील
धेर्यापुर्तीच्या स्वप्नातील
चाखायला आवडेल तुलाही
प्रेमप्रीती त्या कार्याच्या सिद्धीतील …

तुझ्याशी खूप बोलावेसे वाटते …
पण शब्द चुकण्याची भीती वाटते
तुझ्या खूप खूप जवळ यावेसे वाटते
पण विरहाची भीती वाटते
तुझ्या सोबत चालावेसे वाटते
पण रस्ता चुकण्याची भीती वाटते .

वाट पाह्ण्यार्यापेक्षा वाट
लावणारे खूप असतात .
जमिनीवर उभा राहून आकाशाला
हात लावणारे खूप असतात
सर्वांच्याच आयुष्यात दुख
भरभरून असत कारण सुख देणार्यापेक्षा
दुख देणारेच खूप असतात .

वेळ आली तर तूलाही सांगीन
आयुष्य कस जगायचं असत ..
एका एका शब्दामधून
वाक्य कस बनवायचं असत …
वेळ आली तर तुलाही सांगीन ,
मन कस जिंकायचं असत ..
आवडी निवडी सांगताना कस ,
मनात मन गुंतवायच असत
वेळ आली तर तुलाही सांगीन ,
स्पर्श कसा करायचा आहतो
वेळ आली तर तुलाही सांगीन
स्पष कसा करायचा असतो
वेळ आली तर तुलाही सांगीन
दुख कसा झीझवायाच असत
अश्रूंचा नवीन संसार करून
सुखाने कस नांदायचं असत
वेळ आली तर तुलाही सांगीन ….

चांदण माळून स्वप्नांना घेऊन
शब्द फुलाचा सुगंध घेऊन तू येतेस
आनंदाची पाथरण जेव्हा तू करीत जातेस
निलेच्या रंगाने तू अशी बरसतेस
श्रावणाच्या उन्हात ,इंद्रधनुष्य फुलवतेस
काय सांगू तेव्हा ,तू किती गूढ दिसतेस
निराश मनाला ,पुन्हा उभारी
हळुवार साद ,शब्दात तुझ्या ,अलगद तू घालतेस
बेभान भरारी ,माझ्या स्वप्नांना ,पंक तुझे तू देतेस
काय सांगू तेव्हा ,तू निळाइच असतेस !!

तो चिंब ती हि चिंब
दोघांच्या नजरेत ,प्रेमचे प्रतिबिंब
ओला थेंब ,ओली सर
प्रीतीची रात,मिठीतला बहर ,
ढगाचे बन ,विजेचे तीर ..
ओठावर ओठ आणि श्वास हि अधीर
मनाचा सांगावा ,शब्दात बांधावा
प्रेमाचा पाउस  कधी नाही थांबावा .

Marathi Kavita Prem

प्रेमात पडल्यावर नेहमी असाच होत का ?
मन स्वप्नांच्या दुनियेत अखंड भरारी घेत !
किती सुखद भावना आहे ना प्रेमप्रीती म्हणजे !
आपल्यावर कोणीतरी मनापासून प्रेमप्रीती करत आहे
य नुसत्या जाणिवेनेच मन मोहरून जात
पापण्या मिटल्या कि तीच समोर येते आणि
डोळ्यावर आलेली झोप खणात उडून जाते
केव्हातरी पाहते मग नकळत डोळा लागतो
स्वप्नांची दुनियाही व्यापून उरते .
मनावर तिच्या अस्तित्वाची सतत नंशा असते
स्वस्त तिचा सुगंध दरवळत असतो .
जणू तिच्या अस्तित्वात आपल आस्तित्व विरून जात .
जगन बदलत ,वागण बदलत ,बदलून जात जीवन
खरच प्रेम किती सुखद भावना आहे ना !!

प्रीती म्हणजे ,
समजली तर भावना
केली तर मस्करी
मधला तर खेळ
ठेवला तर विश्वास
घेतला तर श्वास
रचला तर संसार
निभावल तर जीवन .

प्रीती एक शब्द आहे
जशी गुलाबाची एक कळी स्त्भ्ध
प्रीती आहेच उनाड वारा
ज्याला ना बाध ना किनारा
प्रेमाच्या सानिध्यात अपुरा जग सारा
अहो ! प्रेमा मध्येच तर बनला
विश्वसुंदर ताजमहाल सारा …

Prem Kavita

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *