Funny Marathi Mhani

1. दक्षिणा तशी प्रदक्षिणा.

2. दगडापेक्षा विट म‌ऊ.

3. दमडीची नाही मिळकत आणि घडीची नाही फुरसत.

4. दहा गेले पाच उरले.

5. दहा मरावे पर दहांचा पोशिंदा मरु नये.

6. दही वाळत घालून भांडण.

7. दांत आहे तर चणे नाहीत, चणे आहेत तर दांत नाहीत.

8. दांत कोरून पोट भरतो.

9. दाणा दाणा टिपतो पक्षी पोट भरतो.

10. दानवाच्या घरी रावण देव.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *