Category: मराठी चारोळ्या SMS

Marathi Charolya SMS

मी खरंच तुझ्या प्रेमात पडलोय ग़ अजुन ही तुला हे कसे कळत नाही तू नसताना ही तुझ्या आठवणीतच असतो तू असतेस तेव्हा ते प्रेम तुला कसे कळत नाही कधी पासून प्रेम करतोय तुझ्यावर माझे...