Marathi Quotes Blog

Navin Marathi Charolya

तुला हो म्हणायला मी कधीची आहे रेडी, पण पायात ही अडकली आहे करियरची बेडी. ही आपली अबोल प्रीती वास्तविक सुंदर असु दे, पण स्वप्नात का होई ना एकदा तरी खुलू दे. गुंतत चालले मी...

Marathi Charolya SMS

मी खरंच तुझ्या प्रेमात पडलोय ग़ अजुन ही तुला हे कसे कळत नाही तू नसताना ही तुझ्या आठवणीतच असतो तू असतेस तेव्हा ते प्रेम तुला कसे कळत नाही कधी पासून प्रेम करतोय तुझ्यावर माझे...

Marathi Jokes

marathi chavat jokes1) पप्पू आणि पप्पा : पप्पू: पप्पा तुम्ही भूतांमध्ये विश्वास ठेवता काय हो ..?? पप्पा : नाही रे वेड्या .. भूत बित तसलं काय नसत या जगात … पप्पू: मग आपली कामवाली...

Funny Marathi Mhani

1. दक्षिणा तशी प्रदक्षिणा. 2. दगडापेक्षा विट म‌ऊ. 3. दमडीची नाही मिळकत आणि घडीची नाही फुरसत. 4. दहा गेले पाच उरले. 5. दहा मरावे पर दहांचा पोशिंदा मरु नये. 6. दही वाळत घालून भांडण....

Best Marathi Charolya

धुंद पाखरांच्या सेव मनसोक्त मन हवेत उडावे वारे जरी बदलत असले तरी बांध संस्कृतीचे सांग कसे तोडावे? आज काल वाटेवरचा मोगारही नेहमीसारखा फुलत नाही, कदाचित त्याला ही समजल असेल, की तू मझाशी बोलत नाही....

Marathi Quotes On Shivaji Maharaj

Marathi Quotes On Shivaji Maharaj includes quotation on great maratha warrior shivaji maharaj who has been known for his bravery .By reading quotations on shivaji maharaj one can feel proud and think of taking...

बहिणाबाई चौधरीच्या कविता

1. अरे, संसार संसार, जसा तवा चुल्ह्यावर आधी हाताला चटके तंव्हा मिळते भाकर ! अरे, संसार संसार, खोटा कधी म्हनू नहीं राउळाच्या कयसाले, लोटा कधी म्हनू नहीं अरे, संसार संसार, नही रडनं, कुढनं येड्या,...

Kusumagraj Kavita

शहाणपण इथे वाटतं प्रत्येकाला आपणच फक्त शहाणे झाल्या जरी हातून चुका तरी करतात बहाणे वाईट नसतं कोणालाही मनापासून चाहणे मात्र वाईट असतं कोणालाही पाण्यामध्ये पहाणे   जरूरी असतं प्रत्यकाने वकुब ओळखून राहाणे नशिबी येतं...

G. d. Mdgudkar Kavita

1. कसला आलाय हा व्हॅलेंटाईन रोजचं शेड्यूल ट्वेल्व्ह टु नाइन, कसला आलाय हा व्हॅलेंटाईन, बापाच्या पैशाची मैत्रिणीला वाईन, कसला आलाय हा व्हॅलेंटाईन पिक्चरला जाव तर मरणाची लाईन, कसला आलाय हा व्हॅलेंटाईन विदाऊट लायसेन्स ड्राईव्हगला...